Джин според метода на производство

 

Според метода на производство има няколко определения за джин, които е добре, да познаваме и да четем, особено, когато търсим висококачествен продукт.

Джин

 1. Етиловият алкохол не трябва да се дестилира повторно.
 2. Ароматизаторите могат да бъдат естествени или изкуствени и могат да бъдат смесени заедно с етиловия алкохол.
 3. Няма ограничение за добавянето на други одобрени оцветяващи или ароматизиращи добавки като подсладители. 

Дестилиран джин

 1. Трябва да се произвежда по традиционен начин чрез редестилиране на неутрален алкохол в присъствието на естествени ароматизатори, но без предвиден минимален алкохолен градус за получения дестилат.
 2. След дестилацията могат да се добавят допълнителни ароматизатори, подсладители и други одобрени добавки, които могат да бъдат естествени или изкуствени.
 3. Одобрени оцветители могат да се използват за оцветяване на дестилирания джин.

Лондон Джин

 1. Трябва да се произвежда в традиционен ферментатор чрез повторно дестилиране на етилов алкохол в присъствието само на естествени ароматизатори.
 2. Етиловият алкохол, използван за дестилиране на Лондон Джин, трябва да бъде с по-високо качество, отколкото стандартът, определен за етилов алкохол. Нивото на метанола в етиловия алкохол не трябва да надвишава максимум 5 г/ хл. при 100 об. алкохол.
 3. Използваните ароматизатори трябва да бъдат одобрени естествени ароматизанти и да придават своя аромат по време на процеса на дестилация.
 4. Не се разрешава използването на изкуствени ароматизатори.
 5. Полученият дестилат трябва да има минимално алкохолно съдържание от 70% алкохол.
 6. Не могат да се добавят ароматизатори след дестилацията.
 7. След дестилацията може да се добави малко количество подсладител, но освен водата не може да се добавя друго вещество.(Ако съдържанието на захар е до 0.1 грам на литър, може да се използва определението “London Dry Gin”
 8. Лондон Джин не може да бъде оцветяван.