Как се прави бира

Малц, хмел и вода се варят. Готовата пивна мъст се преточва във ферментационен съд и се добавят пивните дрожди (мая). Там тя ферментира в продължение на седем дни, в резултат на което се получава младо пиво. То

се преточва в мобилния танк за доферментация, където пивото преминава последния етап на узряване. След 21 дни живото пиво е готово и в мобилния съд за доферментиране се доставя директно в AleHouse прясно, прясно…